دهه ی فاطمیه 1401


محفل شعر فاطمی در شهر مقدس قم با حضور استاد سید مهدی تحویلدار 🖤 یازهرا


نمایش حضرت زهرا سلام الله علیها در شهر کاشان با حضور استاد داوودی آبادی به میزبانی هنرمند عزیز مهدی رضایی